Pentru a veni în întâmpinarea clienților din București și Județul Ilfov, Elia Consulting oferă servicii de administrare de personal și salarizare pe bază de abonament. Serviciile noastre includ:

Administrare de personal

 • Întocmirea contractelor de muncă și a actelor adiționale
 • Întocmirea, verificarea și menținerea dosarului de personal
 • Întocmirea deciziilor de încetare/ suspendarea contractelor de muncă
 • Întocmirea tuturor adeverințelor solicitate de salariați
 • Operarea în Registrul de Evidență a Salariaților ReviSal, a tuturor documentelor necesare (contracte de muncă, acte adiționale, decizii, documente de identitate, etc)
 • Ținem legătura cu Camera de Muncă

Salarizare

 • Întocmirea pontajului și calculul drepturilor salariale
 • Calculul sporurilor și adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor de noapte, condiții grele, premii, ajutoare, etc.
 • Calculul taxelor salariale
 • Calculul reținerilor și popririlor salariale
 • Întocmirea ștatelor de plată și a fluturașilor individuali
 • Întocmirea și depunerea on-line a declarației D112 la ANAF (pensii, șomaj, sănătate, impozit)
 • Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului

Elaborare documente pentru departamentul de Resurse Umane*

 • Fișe de post
 • Regulament de ordine interioară
 • Contract colectiv de muncă (obligatoriu pentru societățile cu mai mult de 21 angajați)

   * Nu sunt incluse în abonament