Managementul performanței este un proces prin care se asigură comunicarea așteptărilor pe care le are compania de la un angajat și monitorizarea atingerii obiectivelor și respectării standardelor de comportament. De obicei, nivelul performanței este corelat cu bonusul angajaților pentru a spori motivația angajaților de a obține rezultate cât mai bune.

Procesul de managemet al performanței include etape specifice care sunt integrate într-un ciclu annual prin care se urmărește o monitorizare constantă a performanței angajaților.

Astfel, în procesul de evaluare a performaței se urmărește masurarea activității angajaților pe două dimensiuni:

  1. Obiective – în ce masură angajatul și-a atins obiectivele (ce a realizat)
  2. Competențe – în ce măsură angajatul a demonstrate competențele tehnice și comportamnetale specific funcției (cum a realizat)

Elia consulting oferă servicii de design și implementare a sistemelor de management al performanței conform celor mai bune practici la nivel international.

Oferim clienților suport complet: de la aliniere strategică a procesului de management al performanței și redactarea politicilor, până la designul formularelor de evaluare. De asemenea, pentru implementare, echipa Elia Consulting poate conduce un training specific pentru a ajuta angajații și managerii să se familiarizeze cu activitățile cuprinse în procesul de management al performanței și cu ședințele de evaluare a performanței.